ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปลาบึก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุวรรณี สกุลทอง
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ ปลาบึก
หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด จ.สุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปลาบึกปลาไม่มีเกล็ดขนาดใหญ่ มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและเนื้อปลาอร่อยที่เป็นเอกลักษณ์ ผู้บริโภคนิยมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ ได้ขยายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลี้ยงปลาบึกในบ่อซีเมนต์เป็นผลสำเร็จ จากการทดลองขยายพันธุ์ปลาบึกได้มากขึ้นเรื่อยๆ ต้องการขยายพันธุ์ให้ได้ถึง 3,000 ตัว กิจกรรมการเลี้ยงเพื่อปล่อยแหล่งน้ำคืนสู่ธรรมชาติ และกิจกรรมจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคากรมประมงกำหนดเพื่อให้เป็นปลาเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่ในจ.สุรินทร์ นอกจากนี้ได้ทดลองนำสาหร่ายสไปรูลิน่าซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่อุดมด้วยโปรตีนมีปริมาณสูงถึงร้อยละ 50-70 ของน้ำหนักแห้งมาช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการเจริญพันธุ์ให้ความสมบูรณ์ทางเพศของปลาบึก เนื่องจากเป็นสาหร่ายสีเขียวขนาดเล็กที่มีโปรตีนสูง โดยใช้ในการเลี้ยงไรแดงเพื่ออนุบาลลูกปลาบึกระยะแรก จากนั้นจะนำไรแดงที่เพาะเลี้ยงมาเป็นอาหารเพื่อการอนุบาลลูกปลาบึกวัยอ่อนทำให้อัตราการรอดและเจริญเติบโตของปลาบึกวัยอ่อนสูงมากขึ้น ซึ่งจากการทดลองได้ผลและลดต้นทุนได้อย่างคุ้มค่า สามารถหาซื้อได้ตามท้องตลาด หัวเชื้อราคากิโลกรัมละ 400-500 บาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=aTvoruHGf6c
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง