ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูก “เตยหอม”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โพธิ์ ภูฆัง
คำสำคัญ ปลูกเตยหอม;ครั้งเดียว;เก็บเกี่ยวนาน
หน่วยงาน เกษตรกรบ้านไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เตยหอมเป็นพืชที่สามารถใช้งานได้สารพัดประโยชน์เป็นได้ทั้งอาหาร และสมุนไพรแปรรูปส่งออกไปยังต่างประเทศ ที่สำคัญจากการศึกษาตลาดยังพบว่าเตยหอมเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก เป็นทางเลือกที่ดีมีรายได้มากกว่าการทำนา การปลูกเตยหอมไม่ต้องกังวลถึงเรื่องราคาเหมือนปลูกข้าว เตย-หอมนับว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพืชใช้น้ำน้อย สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้งได้ดีกว่าการปลูกข้าว ที่สำคัญไม่ต้องกังวลถึงการใช้น้ำ รวมถึงราคา และตลาด
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=wIGlYNbGwRU
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูก “เตยหอม” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง