ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องไสหนวดดอกไม้จันทร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธวัชชัย มนนามอญ
คำสำคัญ เครื่องไสหนวด;ดอกไม้จันทร์
หน่วยงาน วิทยาลันเทคนิคนครนายก
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย การผลิตหนวดจันทน์หรือหนวดดอกไม้จันทน์นั้น จะใช้กบไส โดยทำการไสด้วยมือ ส่งผลให้หนวดจันทน์ที่ได้มีขนาดไม่สม่ำเสมอ และขาดเป็นเส้นสั้นเกินกว่าที่จะนำมารวมเป็นดอกได้ การออกแบบและสร้างเครื่องไสหนวดดอกไม้จันทน์ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว โดยใช้หลักการของกบไสไม้ที่ใช้แรงคนไส ผนวกกับหลักการของเครื่องไส ใช้หลักการตัดเฉือนในลักษณะกึ่งอัตโนมัติเพื่อให้หนวดดอกไม้จันทน์ที่ได้ มีลักษณะสวยงามมีความยาวสม่ำเสมอ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=KFEmrQjvV1k&list=PLbiT4WMo2j3tYeULezZQhTj4AMy8gRYF7&index=7
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องไสหนวดดอกไม้จันทร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง