ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาแอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง แนวทางกันป้องกันโรคไข้เลือดออก (5ป)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศิรินันท์ สีหาฤทธิ์
คำสำคัญ การ์ตูนแอนิเมชัน;แนวทางกันป้องกันโรคไข้เลือดออก (5ป)
หน่วยงาน สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย หมู่บ้านแห่งนี้ไม่มีการเก็บของอย่างเป็นระเบียบเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมตามภาชนะที่อยู่ข้างบ้าน ยุงก็จะวางไข่ในภาชนะ คุณหมอมีแนวทางป้องกันมี 5 ป. คือ ป.ที่1 ปิดภาชนะให้มิดชิด ป.ที่2คือเปลี่ยน คือต้องเปลี่ยนน้ำในแจกันและถังเก็บน้ำทุก 7 วันเพื่อตัดวงจรลูกน้ำที่จะกลายเป็นยุงลาย ป.ที่3ปล่อย ต้องปล่อยปลาในภาชนะที่ถาวรเพื่อให้ปลากินลูกน้ำ ป.ที่4 ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมไม่ให่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ป.ที่5 ปฎิบัติเป็นประจำเป็นนิสัยและลงมือปฎิบัติทันทีและแนะนำเพื่อนบ้านเรื่องการป้องกันไข้เลือดออก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_xl37rw9sf0
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง