ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นงนุช พรหมแย้ม
เจ้าของผลงานร่วม โรงเรียนเทิงวิทยาคม
คำสำคัญ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน;โรงเรียนเทิงวิทยาคม;โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
หน่วยงาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย “อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพล ที่แปลว่า กำลังของแผ่นดิน แม่อยากให้เธออยู่กับดิน เมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิด ซึ่งแม่ก็คงจะสอนเรา และมีจุดมุ่งหมายว่า อยากให้เราติดดิน และอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชน” พระราชปรารภในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหลวงของเราท่านทรงเป็นมายิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ เพราะทรงเป็นพ่อและทรงเป็นมากยิ่งกว่าพ่อเพราะทรงให้มากกว่าชีวิต หากประเทศไทยเปรียบเสมือนต้นไม้ พ่อของเราทรงห่วงใย บำรุงรักษาด้วยน้ำจากพระทัยจนต้นไม้เติบโตยิ่งใหญ่ ตลอดระยะเวลา 50 ปี ต้นไม้ของพ่อต้นนี้เราจะช่วยกันรักษาให้ยิ่งใหญ่และยังคงเติบโตตลอดไปนับพันนับหมื่นปี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=UxklO1Hj3WI
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง