ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง "โป๊ยเซียน" เงินล้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอกชัย พัฒนชาญสกุลชัย
คำสำคัญ โป๊ยเซียน;เงินล้าน
หน่วยงาน สวนเอกอุดม อ.สนามไชยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การเลี้ยงโป๊ยเซียนขั้นแรกจะต้องสร้างโรงเรือนก่อนโดยมีความกว้างประมาณ 2 เมตร ยาว 6 เมตร หนึ่งโรงเรือนจะใส่โป๊ยเซียนได้ประมาณ 300 ต้น ถ้าเริ่มใหม่ก็ต้องซื้อต้นพันธุ์ต้นละ 10 บาท การลงทุนเริ่มที่ค่าโรงเรือน 2,400-4,000 บาท ค่าต้นพันธุ์ (300x10) 3,000 บาท ต้นทุนรวม 5,400-7,000 บาท/โรงเรือน และราคาขายปลีกต้นละ 80-100 บาท การสร้างโป๊ยเซียนสายพันธุ์ใหม่เป็นวิธีการกระตุ้นตลาด ช่วยให้ขายได้ราคาสูงขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=CUyCYrXWy-8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


"โป๊ยเซียน" เงินล้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง