ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง GEO Health Hub งานวิจัยหยุดเกษตรเคมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พรพิมล กองทิพย์
คำสำคัญ เกษตรกร;การเกิดโรค;สารเคมี
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย “ไม่เห็นมีนะ คนที่ไม่ใช้สารเคมี” ” “เราไม่มีทางเลือก และไม่มีใครอยากใช้ บางคนคิดจะไม่ใช้ สุดท้ายก็แห้งตายเป็นฟางหมด” เหล่านี้คือคำบอกกล่าวจากเหล่าเกษตรกรที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกอย่างรู้เท่าไม่ถึงการ เพราะพวกเขาไม่ทราบเลยว่า สารเคมีมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายก่อให้เกิดโรคต่างๆ ทั้งเบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจ โรคหัวใจ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัย หรือหน่วยงานใดออกมาชี้แจงให้ชัดเจนถึงโทษภัย ที่ไม่เพียงเกิดกับตัวเกษตรกรเท่านั้น แต่รวมไปถึงผู้ที่อาศัยในพื้นที่โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ เหล่านี้จึงนำมาซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อให้เกษตรกรตระหนักรู้ และเกิดความเข้าใจกับผลเสียของการใช้สารเคมี เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเกษตรกรเอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=MJBSG-E3OXc
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


GEO Health Hub งานวิจัยหยุดเกษตรเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง