ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องย่อยผลิตภัณฑ์ยาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายสมพงษ์ พิริยายนต์
คำสำคัญ เครื่องย่อยผลิตภัณฑ์ยาง
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์ยางที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ซึ่งเป็นขยะที่ยากต่อการทำลาย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยาง จะมีความเหนียวมาก มีการยืดตัวสูงในปัจจุบัน ยางที่หมดอายุมีการใช้งานที่น้อยมาก จึงคิดค้นเครื่องย่อยนี้ ซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบมาเพื่อตัด บด ย่อย ให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถนำไปผสมเป็นสารตัวเติม (filler) ในผลิตภัณฑ์ยางใหม่ได้
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Di0VFNAR7wo&index=11&list=PLbiT4WMo2j3tYeULezZQhTj4AMy8gRYF7
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
  • เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง
  • พืชไร่
Creative Commons License


เครื่องย่อยผลิตภัณฑ์ยาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง