ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องอบกุ้งแห้ง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พิทยาธร เขียวจีน
เจ้าของผลงานร่วม ปิยชนน์ พรศรีภาค , พงศ์ศักดิ์ ศรีรัตน์
คำสำคัญ เครื่องอบกุ้งแห้ง;กุ้งแห้ง
หน่วยงาน โรงเรียนตะโหมด จ.พัทลุง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องอบกุ้งแห้งสามารถอบกุ้งแห้งได้เร็วกว่าแบบการตากกุ้งแห้งทั่วไป การตากกุ้งแห้งทั่วไปซึ่งอาจใช่เวลา 3-4 วันและต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นหลักด้วย ส่วนเครื่องอบกุ้งแห้งอาจใช่เวลาในการอบได้เร็วกว่าการตากแห้ง โดยการอบกุ้งแห้งใช่เวลาเฉลี่ยประมาณ3-4 ชั่วโมง ทาให้ประหยัดเวลาในการแปรรูปมากยิ่งขึ้นโดยหลักการทางานของเครื่องจะใช้วิธีการอบโดยใช่เครื่องเป่าลมร้อน ซึ่งลมร้อนที่เปาออกมานอกจากจะช่วยให้กุ้งแห้งได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังเป็นการช่วยกะเทาะเปลือกของกุ้งแห้งให้หลุดออกจากกุ้งแห้งได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องอบกุ้งแห้ง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.