ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ไม้ค้ำพับได้ (Folding Crutches)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ณัฐภัทร จันมิตร
เจ้าของผลงานร่วม เกรียงไกร นามสอน
คำสำคัญ ไม้ค้ำพับได้;Folding Crutches
หน่วยงาน โรงเรียนคลองแดนวิทยา จังหวัด สงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ไม้ค้ำให้พับได้สามารถพับได้ 3 ส่วน ซึ่งแต่ละส่วนจะมีบานพับและตัวล็อคที่แข็งแรงเพื่อให้ไม้ค้ำมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังสามารถเก็บและวางได้สะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถพับได้ สามารถเก็บ สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกกว่าไม้ค้ำในอดีตสามารถพับเก็บเพื่อความสะดวกในการวางและการพกพาของผู้ที่ใช้ไม้ค้ำ มีความแข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง