ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวาดภาพพื้นที่การให้บริการจราจรทางอากาศด้วย Software Radio Mobile
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายมานะ ลัทธวนิชพันธ์
คำสำคัญ การวาดภาพพื้นที่อากาศ;การจราจรทางอากาศ;Software Radio Mobile;การให้บริการ
หน่วยงาน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการวาดภาพพื้นที่การให้บริการจราจรทางอากาศสามารถลดระยะเวลาการ วาดภาพลงได้เหลือเพียงครึ่งนาทีต่อภาพ สามารถวาดภาพพื้นที่ครอบคลุมได้รวดเร็ว แม่นยำ สามารถกำหนดให้โปรแกรมคำนวณได้ละเอียดถึง 0.1 องศาต่อการหมุนหนึ่งครั้งให้ผลการคำนวณที่น่าเชื่อถือและ มีความละเอียดสูง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=vsCuukHzVAg&index=9&list=PLbiT4WMo2j3tYeULezZQhTj4AMy8gRYF7
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


การวาดภาพพื้นที่การให้บริการจราจรทางอากาศด้วย Software Radio Mobile is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง