ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พิสิษฏ์ มณีโชติ
เจ้าของผลงานร่วม ผศ.ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ , นายบงกช ประสิทธิ์ , นางสาวกิ่งกานต์ พันธุวาณิชย์
คำสำคัญ การอบแห้ง;การแผ่รังสี;รังสีอินฟราเรดระยะไกล;เซรามิก
หน่วยงาน วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก เป็นกระบวนการลดความชื้นโดยอาศัยหลักการส่งผ่านความร้อน (รังสีอินฟราเรดระยะไกล : FIR) เข้าไปในภายในเนื้อวัสดุอบแห้งและสร้างความร้อนจากภายในเนื้อวัสดุ ทำให้ความชื้นเกิดการระเหยจากภายในสู่ภายนอกได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ระยะเวลาในการอบแห้งสั้นลง ประหยัดเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่ ช่วยเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การอบแห้งด้วยการแผ่รังสีอินฟราเรดระยะไกลของเซรามิก is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง