ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.จิรัฏฐ์ สวัสดิพัชรกุล
คำสำคัญ Web-Based Instruction;Constructionism;Creative thinking
หน่วยงาน วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล 2
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ผลงานวิจัยนี้เป็นการศึกษา วิเคราะห์และสังเคราะห์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษตร ในกลุ่ม 4 ภาคของไทย แล้วนำรูปแบบที่ได้ไปสร้างกระบวนการต่างๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนนักศึกษาบนเว็บ โดยให้มีสภาพที่เหมาะสมเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม http://thai-explore.net
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนบนเว็บตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาอาชีวะเกษคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง