ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การผลิตไฮโดรเจนจากน้ำทิ้งโรงงานนมด้วยกระบวนการหมักแบบไม่ใช้แสงร่วมกับการหมักแบบใช้แสง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวสุชีรา เหล่าเจริญ
เจ้าของผลงานร่วม ศ. อลิศรา เรืองแสง
คำสำคัญ ไฮโดรเจน;น้ำทิ้งโรงงานนม;การหมักใช้แสง
หน่วยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ, คณะเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่า สามารถผลิตไฮโดรเจนได้จากของเสียจริงคือน้ำทิ้งโรงงานนม โดยมีการเติมกลูโคสเพื่อใช้เป็นซับสเตรทร่วม และใช้เทคนิค bioaugmentation โดยการเติมแบคทีเรียกรดแลคติก Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 895 ลงไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฮโดรเจนของเชื้อ Rhodobacter sphaeroides KKU-PS5 ผลการทดลองพบว่า ภายใต้สภาวะที่เหมาะสมในการหมัก สามารถผลิตไฮโดรเจนให้ค่าไฮโดรเจนสะสม 557 มิลลิลิตรไฮโดรเจนต่อลิตร อัตราการผลิตไฮโดรเจน 11.6 มิลลิลิตรไฮโดรเจนต่อลิตรต่อชั่วโมง และผลได้ไฮโดรเจน 20.43 โมลไฮโดรเจนต่อกิโลกรัมซีโอดีที่เติมเข้าไป (CODadd)
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง