ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาดาราศาสตร์ (Application for Studying Astronomy)
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พุธชาติ มั่นเมือง
คำสำคัญ ดาราศาสตร์;Astronomy
หน่วยงาน โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แอพลิเคชั่นเพื่อการศึกษาดาราสาสตร์ เป็นแอพลิเคชั่นที่รวบรวม ข้อมูล เนื้อหาสาระที่น่าสนใจในการศึกษาดาราศาสตร์ไว้ในที่เดียว ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการสอน หรือแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเองของเยาวชนได้แอพลิเคชั่นของเรา มีการออกแบบ User Interface ให้เหมาะกับ ผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัย สามารถใช้งานได้จากหลายอุปกรณ์ และไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตขณะใช้งาน
สาขาการวิจัย -

ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง