ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพทบทวนความรู้ด้วยระบบสังเคราะห์เสียงและรู้จำเสียงบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
คำสำคัญ แอพทบทวนความรู้;ระบบสังเคราะห์เสียงและรู้จำเสียง
หน่วยงาน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนาแอพบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์นี้ขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้นักเรียนทั่วประเทศสามารถแบ่งปันเนื้อหาความรู้ที่ตนเองมีความรู้ความเข้าใจในรูปของ สรุปเนื้อหาความรู้ และแบบทดสอบความรู้ เพื่อให้นักเรียนที่สนใจนำไปใช้ทบทวนความรู้โดยการรับฟังเนื้อหาด้วยเสียงพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ตลอดจนสามารถถามตอบแบบทดสอบความรู้ด้วยเสียงพูดภาษาไทยของตนเองกับแอพ เสมือนมีเพื่อนมาคอยทดสอบความรู้ให้ ช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแม้จะติดภารกิจต่างๆ สามารถเข้าไปทบทวนความรู้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ลดการพึ่งพาการเรียนกวดวิชาและส่งเสริมการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แอพทบทวนความรู้ด้วยระบบสังเคราะห์เสียงและรู้จำเสียงบนสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.