ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดลำโพงช่วยสอนจากเคสคอมพิวเตอร์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
คำสำคัญ เคสคอมพิวเตอร์;ชุดลำโพง
หน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ชุดลำโพงช่วยสอนจากเคสคอมพิวเตอร์นี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ในหัวข้อ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ที่ช่วยให้ครูสามารถนำไปใช้เป็นชุดลำโพงช่วยสอน เพียงแค่เสียบไมโครโฟน เปิดสวิทช์ ก็ใช้งานได้แล้ว และยังสามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์มัลติมีเดีย เช่น เปิดสื่อการสอนจากแท็บเล็ต เปิดไฟล์ MP3 จาก Flash drive หรือเล่นไฟล์ Audio จาก CD ROM เป็นต้น นอกจากนี้แล้วชุดลำโพงช่วยสอนจากเคสคอมพิวเตอร์ ยังสามารถใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จแท็บเล็ตได้อีกด้วย
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


ชุดลำโพงช่วยสอนจากเคสคอมพิวเตอร์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง