ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง กรุงเทพมหานคร:ภารกิจพิชิตน้ำ / 70 แนวทางการบริหารจัดการน้ำในอนาคต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
คำสำคัญ การบริหารจัดการ;น้ำ;อนาคต
หน่วยงาน สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร มี 2 ภารกิจหลัก ในการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร คือ การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกับการควบคุมคุณภาพน้ำ ตลอดระยะเวลา 38 ปีที่ผ่านมา สำนักการระบายน้ำได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ภายใต้ศักยภาพของโครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Qm8Z89-EFgQ
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


กรุงเทพมหานคร:ภารกิจพิชิตน้ำ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง