ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ปัญหาการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นิสิตสำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
เจ้าของผลงานร่วม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คำสำคัญ บริหารจัดการ;น้ำ;กรุงเทพมหานคร
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย จากเหตุการณ์น้ำท่วมหลายปีก่อนรวมถึงเหตุการณ์น้ำท่วมซ้ำซากในปัจจุบัน เป็นสิ่งสะท้อนถึงการบริหารจัดการน้ำที่ไม่มีประสิทธิภาพของกรุงเทพมหานคร เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงได้หยิบยกปัญหานี้มานำเสนอ และวิเคราะห์แผนการป้องกันและแก้ไขของกรุงเทพมหานคร รวมถึงเสนอแนะโดย ได้ยกประเทศสิงคโปร์เป็นกรณีศึกษา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=SZquzLL6Hbk
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


ปัญหาการบริหารจัดการน้ำกรุงเทพมหานคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง