ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Smart Farmer ต้นแบบด้านพัฒนาที่ดิน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง คุณสุรชัย แซ่จิว
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย คุณสุรชัย จะยกคันดินรอบๆ แปลงให้สูงและหนา ขุดคูคลองรอบๆ พื้นที่นา ทำพื้นที่ตรงกลางเป็นที่ปลูกข้าว (ออกแบบคล้ายๆ กับ 1ไร่ 1แสน) เมื่อปลูกข้าวและเกี่ยวข้าวเสร็จ ก็จะปรับสภาพดินและน้ำต่อไป ตามปกติในบ่อกุ้ง เมื่อกุ้งป่วย ก็จะทำให้น้ำเสีย แต่ถ้าเลี้ยงปลารวมด้วย ปลาจะกินกุ้งที่ป่วย ทำให้กุ้งที่เหลือไม่ติดโรค และปลาที่เลี้ยงก็คอยควบคุมกันเอง คอยแย่งอาหารกันเองทำให้อาหารไม่มีเหลือ น้ำก็จะไม่เน่าเสีย ส่วนอาหารสำหรับเลี้ยงปลาผสมผสาน คุณสุรชัย จะทำขึ้นมาเองเพื่อเป็นการลดต้นทุน แต่หลักๆ จะให้รำละเอียดเสมอ เพื่อเป็นอาหารลูกปลา ส่วนสูตรอาหารปลาลดต้นทุนคือ ต้นกล้วยสับ มูลไก่ รำ และจุลินทรีย์ ผสมสาดในบ่อให้ปลากิน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ewKpUYh6c3s
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


Smart Farmer ต้นแบบด้านพัฒนาที่ดิน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง