ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดการเรียนรู้เรื่องสัตว์สำหรับนักเรียนตาบอดด้วย RFID
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พ.อ.สิทธิโชค มุกเตียร์
คำสำคัญ ชุดการเรียนรู้เรื่องสัตว์;นักเรียนตาบอด;RFID
หน่วยงาน ชมรมสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เครื่องกำเนิดเสียงร้องของสัตว์พร้อมคำอธิบาย ลักษณะและเรื่องราวของสัตว์ชนิดนั้นๆ โดยการ ใส่ RFID tag ไว้ในสัตว์ยางทุกๆตัว นักเรียนตาบอดสามารถสัมผัสรูปพรรณสัณฐานของสัตว์แต่ละชนิดได้ และเมื่อต้องการจะทราบคำตอบ สามารถทำได้โดยนำสัตว์ตัวนั้นๆ มาอยู่ใกล้ลำโพง ตัวอ่าน RFID จะอ่านรหัส จากตัวสัตว์ จากนั้นจะเปล่งเสียงร้องของสัตว์ดังกล่าว ตามด้วยคำอธิบายสั้นๆ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=_filgw7l5mQ&list=PLbiT4WMo2j3sCyhipv0TeqdV6CNyFKqnV&index=8
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดการเรียนรู้เรื่องสัตว์สำหรับนักเรียนตาบอดด้วย RFID is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง