ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเลี้ยงปลาช่อนอย่างไรได้เงินล้าน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สมคิด ศรีโพธิ์งาม
คำสำคัญ ปลาช่อน;การเลี้ยงปลาช่อน
หน่วยงาน เกษตรกรผู้เลี้ยงปลา อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ฟาร์มเลี้ยงปลาจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นบ่อบำบัดน้ำกับบ่อเลี้ยงปลา การจัดการน้ำ ตอนเช้าจะปล่อยน้ำจากคลองสองพี่น้องมาที่บ่อเลี้ยง ตอนบ่ายจะปล่อยน้ำสู่บ่อบำบัดซึ่งเลี้ยงปลาดุก ปลาดุกจะเก็บอาหารกินหมด และสามารถจับปลาดุกขายได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อทำให้มีต้นทุนเรื่องอาหารปลาสูง อาหารปลาจะใช้ทั้งอาหารเม็ดและอาหารสด ข้อแตกต่างของอาหารเม็ดและอาหารสดคือ อาหารเม็ดทำให้น้ำเสียน้อย แต่ปลาเจริญเติบโตช้ากว่า ส่วนอาหารสด ปลาจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า การให้อาหารปลาวันละ 3 มื้อ มื้อเช้าให้อาหารเม็ด มื้อเที่ยงให้อาหารผสมจากปลาเป็ดและรำ มื้อเย็นให้หัวปลาบดผสมรำ ปลาช่อนน้ำหนัก 1 กิโลกรัมจะใช้อาหารเลี้ยง 3-5 กิโลกรัม การเลี้ยงมีระยะเวลา 8 เดือน การจับปลาต้องทยอยจับเช่น ทยอยจับวันละ 2-3 ตัน สอง สามวันติดต่อกัน เนื่องจากเป็นปลาที่ตกใจง่ายและจะไม่ยอมกินอาหารเลย การขายปลาจะขายกับพ่อค้าขาประจำ รายได้เสริมระหว่างรอจับปลาเช่น การทำปลาแดดเดียว
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=k1u3ta8U4TU
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การเลี้ยงปลาช่อนอย่างไรได้เงินล้าน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง