ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ชุดคอมพิวเตอร์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายอดิเรก ทิวัฑฒานนท์
คำสำคัญ ชุดคอมพิวเตอร์;ยางรถยนต์ใช้แล้ว
หน่วยงาน วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่นำยางรถยนต์ใช้แล้ว ซึ่งถือว่าเป็นขยะ กำจัดยาก มาประดิษฐ์เป็นเคสสำหรับคอมพิวเตอร์ หลักการทำงานเช่นเดียวกับเคสคอมพิวเตอร์ทั่วไป และอุปกรณ์ประกอบมีโครงสร้างจากยางรถยนต์ด้วย ได้แก่ เก้าอี้ ชุดลำโพง ประโยชน์ คือ เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยนำขยะมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ใช้งานได้ดี คงทน มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตได้ง่าย ตัวเคสมีความอเนกประสงค์ คือวางแนวนอนเป็นโต๊ะทำงานได้ มีไฟแสงสว่างจาก LED อยู่ภายในแทนโคมไฟ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9tor62LpTjw&index=7&list=PLbiT4WMo2j3sCyhipv0TeqdV6CNyFKqnV
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


ชุดคอมพิวเตอร์จากยางรถยนต์ใช้แล้ว is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง