ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การปลูกดอกขจร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ปรมินทร์ ประทุมมา
คำสำคัญ การปลูก;ดอกขจร
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การปลูกดอกขจรจะมีรายได้ทุก 15 วัน ถ้าเทียบกับต้นทุนขจรจะต้นทุนต่ำกว่า เรื่องยา-ปุ๋ยขจรก็จะใช้น้อย และสายพันธุ์ที่ปลูกก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่อย่างที่สุพรรณก็จะเรียกว่า เกษตรเบอร์ 1 จุดเด่นคือ แมลงน้อย ดอกใหญ่ ใบจะไม่เขียว เป็นพืชไม่ชอบน้ำ ใช้น้ำน้อย การให้น้ำก็จะให้ 2-3 วันต่อครั้ง แค่พอดินเปียก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=A3rXArxo3W8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การปลูกดอกขจร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง