ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เพาะพันธุ์สละขายง่าย ๆ ด้วยเมล็ด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ
คำสำคัญ เพาะพันธุ์สละ;ขาย;เมล็ด
หน่วยงาน สวนสละอุบล บ้านคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ร้อยตรีสิทธิพงษ์ วงศ์ศิริ จึงมีแนวความคิดที่จะนำสละอินโดมาปลูกที่ภาคอีสาน และเริ่มขยายพันธุ์ต้นสละอินโดด้วยการเพาะเมล็ด โดยการนำผลสละอินโดที่เมล็ดสมบูรณ์และแก่จัดล้างด้วยนำสะอาด แล้วนำผ้าที่จุ่มน้ำจนเปียกมาห่อเมล็ดสละไว้ จากนั้นทุก 2 วันให้หมั่นเปิดห่อผ้าเพื่อตรวจสอบเมล็ด สละที่เป็นเชื้อราทิ้ง หลังอายุ 1-2 เดือนสละจะเริ่มงอกออกจากเมล็ดยาวประมาณ 1 นิ้ว จากนั้นให้เตรียมดินเพื่อที่จะเพาะต้นสละโดยมีส่วนผสมแกลบสด ดินปลูก ปุ๋ยคอก คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำดินปลูกมากรอกใส่ถุงเพาะชำ จากนั้นนำเมล็ดสละที่งอกมาใส่ในถุงเพาะชำโดยฝังเมล็ดในดินลึกประมาณ 2-3 เซนติเมตร หลังจากเพาะชำอายุประมาณ 6-7 เดือนก็จะได้ต้นกล้าสละอินโดที่พร้อมปลูก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kCr-GEufWqY
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เพาะพันธุ์สละขายง่าย ๆ ด้วยเมล็ด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง