ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาตำรับเพสเพื่อการป้องกันและรักษาโรคฟันผุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง พัทธ์ธีรา โสดาตา
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.จอมใจ พีรพัฒนา , รศ.ดร.อาภา จันทร์เทวี
คำสำคัญ โรคฟันผุ;อะพาไซเดอร์-เอดับบลิว;แอลฟา-แมงโกสติน
หน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ระบบนำส่งยาเพื่อการป้องกันและรักษาโรคฟันผุถูกพัฒนาด้วยวิธีออพติไมเซชันเพื่อหาตำรับที่ดีที่สุด ระบบนำส่งยาที่ได้ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญ ๒ ชนิด คือ อะพาไซเดอร์-เอดับบลิว ซึ่งช่วยเสริมการคืนแร่ธาตุ และแอลฟา-แมงโกสติน ซึ่งช่วยยับยั้งเชื้อก่อโรค ผลการศึกษาพบว่าระบบนำส่งยาที่พัฒนาขึ้นมานั้น สามารถทำให้ผิวเคลือบฟันแข็งขึ้นและเรียบขึ้น อีกทั้งยังยับยั้งเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การพัฒนาตำรับเพสเพื่อการป้องกันและรักษาโรคฟันผุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง