ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ส่วนได้-ส่วนเสีย ระหว่างการลดการปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในนาข้าว ด้วยการประยุกต์สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและการระบายน้ำกลางฤดู
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวชามาภัทร ทองสมุทร
เจ้าของผลงานร่วม -
คำสำคัญ สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น, การระบายน้ำกลางฤดูเพาะปลูก, ก๊าซเรือนกระจก, ศักยภาพทำให้โลกร้อน, นาข้าว
หน่วยงาน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การใช้สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่น (E)-ethyl3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)acrylate (รหัสสาร 16F1) และ 3,4-dimethylpyrazole phosphate (DMPP) ร่วมกับปุ๋ย ระหว่างการระบายน้ำกลางฤดูเพาะปลูก ในนาข้าว โดยปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พบว่า สามารถลดพิสัยศักยภาพทำให้โลกร้อนสุทธิ ร้อยละ 4.50-24.57 และ 22.87-32.96 ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับการขังน้ำตลอดฤดูเพาะปลูก
สาขาการวิจัย
  • เกษตรศาสตร์
Creative Commons License


การวิเคราะห์ส่วนได้-ส่วนเสีย ระหว่างการลดการปล่อยมีเทนและไนตรัสออกไซด์ในนาข้าว ด้วยการประยุกต์สารยับยั้งไนตริฟิเคชั่นและการระบายน้ำกลางฤดู is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง