ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง แอพพลิเคชั่น Sky PACS
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายธนานันต์ พัฒนางกูร
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวศิคณา ธนุภาพรังสรรค์ , นายกรัชกาย อารีกิจเสรี , นางสาวศรัณยา ภุมมา
คำสำคัญ แอพพลิเคชั่น;Sky PACS
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แอพพลิเคชั่น Sky PACS เป็นซอฟแวร์สำหรับช่วย รังสีแพทย์ในการวินิจฉัยโรคโดยการใช้ภาพถ่ายโดยแสดงภาพถ่ายทางเอ็มอาร์ ซีทีหรือภาพเอ็กซเรย์ก็ได้จุดเด่นของ Sky PACS มีอยู่สามอย่างด้วยกันคือหนึ่งแสดงภาพถ่ายในรูปแบบสองมิติได้โดยแพทย์ไม่ต้องใช้แผ่นฟิลม์สามารถใช้แอปพลิเคชั่นนี้แสดงบนโมบายดีไวช์ต่างๆได้ สองส่วนของ3Dบีเวอร์คือสามารถขึ้นเป็นรูปภาพถ่ายสามมิติแล้วปริ้นส์ออกมาได้สามคือ Cloud Storage ซึ่งสามารถโอนย้ายภาพถ่ายไปเก็บบน Cloud Storage เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลภาพถ่ายของ Local Storege ของโรงพยาบาล
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=gUa3cHpZ0oE
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


แอพพลิเคชั่น Sky PACS is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง