ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรและอาหาร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นางสาวจิราพัชร จันทรโชติ
เจ้าของผลงานร่วม นางสาวนุจรีย์ มิ่งขวัญ , นางสาวธิดารัตน์ ฉัตรชัยอนันต์ , นางสาวธิดารัตน์ แซ่เล้า , นายธีรวิชญื ชัยธรรม , นางสาวปริญาพรรณ พุทธเมฆ , นายปาณัท คลีนจันทร์หอม
คำสำคัญ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ;การเกษตรและอาหาร
หน่วยงาน สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาลัยการบริการและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทมากในสังคมทางด้านการส่งเสริมการเกษตร เช่นการใช้คอมพิวเตอร์ทางด้านเกษตรกรรมเช่นการเก็บข้อมูลการพยากรณ์ผลผลิตด้านการเกษตร ด้านปุ๋ยและอาหารสัตว์ การผสมพันธุ์พืชและสัตว์อีกทั้งยังมีแบบการซักถามข้อมูลที่สามารถตอบโต้กันได้ทันทีผ่านการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งส่งผลให้การส่งเสริมการเกษตรวิธีนี้เป็นการสื่อสารสองทางอย่างไรก็ตามเทคโนโลยีสารสนเทศนั้นถือเป็นเพียงเทคโนโลยีที่เข้ามาสนันสนุนการดำเนินงานให้เกิดความสะดวกสบายรวดเร็วขึ้นการใช้เทคโนโลยีนั้นต้องควบคู่กับวิทยาการที่เหมาะสมได้เช่นกัน โปรแกรมStellaเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองระบบเกษตรที่ประกอบด้วยการปลูกข้าวเลี้ยงสัตว์ แอปผสมปุ๋ย fertilizer Mixer เป็นแอปที่ผสมปุ๋ย สูตรที่ผสมปุ๋ย เพื่อเกษตรกรไทยที่สามารถคำนวณสัดส่วนของปุ๋ยตามสูตร โปรแกรมสมาร์ทฟาร์มเป็นโปรแกรมบริหารเกษตรไฮเทค สามารถกำหนดให้วัคซีนปุ๋ย การเจ็บป่วยตายและสามารถพิมพ์ใบสำคัญต่างๆได้ โปรกรมAg Zone 3.0 สามารถแก้ไขเลือกการปลูกพืชเศรษฐกิจ โปรแกรมคลีนิกเกษตรเป็นระบบที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตร เครื่องเช็คผลไม้สุกด้วยเซ็นเซอร์ ช่วยลดความเสียหายขณะเก็บเกี่ยว มีความแม่นยำแต่ต้องมีงบลงทุน มีความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยี Parrot Flower power เป็นเครื่องตรวจเช็คสภาพต้นไม้การทำงาน เอาเครื่องมือนี้ไปเสียบกับต้นแล้วเรียกดูข้อมูลผ่านแอปพลิเคชั่น Flower power
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=fPT4Nv3xank
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเกษตรและอาหาร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง