"จุฬาสมาร์ทเลนส์" เลนส์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์

วีดีโอ


หัวเรื่อง :  "จุฬาสมาร์ทเลนส์" เลนส์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์
เจ้าของผลงาน :  ศ.ดร.สนอง เอกสิทธิ์
เจ้าของผลงานร่วม :   -
คำสำคัญ :   สมาร์ทเลนส์, สมาร์ทโฟน, กล้องจุลทรรศน์
หน่วยงาน :  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คำอธิบาย :  นวัตกรรมเลนส์อัจฉริยะจากโพลิเมอร์ซิลิโคนคุณภาพสูง ราคาถูกแค่หนีบกับสมาร์ทโฟนก็เท่ากับเปลี่ยน ยกระดับสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์เคลื่อนที่ หวังกระจายโอกาสการเรียนรู้สู่เด็กทุกระดับ
ข้อมูลเพิ่มเติม :  https://www.youtube.com/watch?v=IjJDEIfKM60
เอกสารเพิ่มเติม :  
สาขาการวิจัย :   เทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์
 
Creative Commons License
"จุฬาสมาร์ทเลนส์" เลนส์เปลี่ยนสมาร์ทโฟนเป็นกล้องจุลทรรศน์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

ศูนย์สารสนเทศการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทร 02-561-2445 ต่อ 709 , 710