ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องขนาดเล็กภายในให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อนุวัฒน์ จางวนิชเลิศ
คำสำคัญ เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง;คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ
หน่วยงาน สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องขนาดเล็กภายในให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรงขอบเขตของงานคือสามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายสำรองไฟฟ้าให้กับตอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะได้ สามารถทำให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะบรรจุลงในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ขนาดกำลังไฟฟ้า 300 v โดยใช้ไฟฟ้าจาdแบตเตอร์รี่ 12 v เป็นแหล่งจ่ายไฟประโยชน์ที่ได้รับคือUPS มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ประหยัดพลังงาน ฮาร์มอนิกน้อยกว่าแบบเดิม
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=0DneGPqFOFw
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงต่อเนื่องขนาดเล็กภายในให้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโดยใช้การแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง