ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง น้อยหน่าเพชรปากช่อง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กีรติ ประยูรเมฆ
คำสำคัญ น้อยหน่า;เพชรปากช่อง
หน่วยงาน เกษตรกร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การปลูกน้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่องมีผลใหญ่ เนื้อแน่น หวาน อร่อย ขั้นแรกจะต้องดูสภาพของดิน เลือกปลูกในช่วงต้นฝนจะดีที่สุดประมาณเดือนพฤษภาคม การให้น้ำช่วงแรกต้องให้น้ำ 3-4 วันต่อครั้ง และให้ปุ๋ยเดือนละครั้ง เน้นให้ปุ๋ยครั้งละน้อย ๆ แต่ให้บ่อย ๆ สวนน้อยหน่าเพชรปากช่องแห่งนี้ปลูกแบบใช้อินทรีย์เป็นหลัก ช่วงน้อยหน่ายังเล็กมักจะมีแมลงมากัดกินยอดก็จะใช้เชื้อราบิวเวอเรี่ยผสมน้ำส้มควันไม้ฉีดพ่น ในช่วง 3 ปีแรกน้อยหน่ายังไม่ค่อยติดผลแต่ในปีที่ 4 จะให้ผลผลิตเต็มที่ ผลผลิตที่ได้ 5 ไร่ประมาณ 10 ตันต่อปี และสร้างรายได้ปีละ 3 แสนบาท
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Vs2x_py2EeM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


น้อยหน่าเพชรปากช่อง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง