ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อาหารสำหรับผู้สูงอายุ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ธารทิพย์ มิถุนาวงค์
คำสำคัญ อาหาร;ผู้สูงอายุ
หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผู้สูงอายุคือ ผู้ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป เมื่อร่างกายเจริญเติบโตถึงขีดสุดแล้ว การเปลี่ยนแปลงภายในร่างกายเป็นไปในด้านเสื่อมสลาย มากว่าด้านสร้างเสริม เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ การทำงานของระบบประสาทจะด้อยลง ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องนี้อย่างมาก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=O_gdYM5m0kE
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


อาหารสำหรับผู้สูงอายุ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง