ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชีวมวลที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ทิพากร สีวอ
เจ้าของผลงานร่วม รศ.ดร.ภัทราเพ่งธรรมกีรติ
คำสำคัญ การกำจัดธาตุอาหาร เถ้าลอย ฟอสเฟต แอมโมเนียม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เถ้าลอยเป็นวัสดุที่สามารถพัฒนาให้เป็นวัสดุดูดซับได้ โดยเถ้าลอยถ่านหินสามารถเปลี่ยนเป็นวัสดุที่มีลักษณะคล้ายซีโอไลต์ ส่วนเถ้าลอยชีวมวลนั้นมีปริมาณคาร์บอนที่เหลืออยู่ในรูปของ Unburned carbon การศึกษานี้ใช้เถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชีวมวลดูดซับธาตุอาหารแอมโมเนียมและฟอสเฟตออกจากน้ำเสียโดยนำเถ้าลอยมาปรับสภาพทางเคมีเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดแอมโมเนียมและฟอสเฟตได้ดียิ่งขึ้น
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


การกำจัดพร้อมกันของธาตุอาหารในน้ำเสียสังเคราะห์โดยใช้เถ้าลอยถ่านหินและเถ้าลอยชีวมวลที่ปรับปรุงด้วยวิธีเคมี is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


ภาพที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง