ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Research Impact [by Mahidol] นวัตกรรมเพื่อผู้พิการ
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์
คำสำคัญ คนพิการ;นวัตกรรมผู้พิการ;คุณภาพชีวิตคนพิการ
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ความพิการมักเกิดขึ้นหลังจากผู้ป่วยได้รับการรักษาจากคณะแพทย์อย่างสุดกำลังความสามารถแล้ว แต่เนื่องจากผู้ประสบอุบัติเหตุเกิดการสูญเสียทางด้านร่างกายจนไม่สามารถกลับมามีอวัยวะที่สมบูรณ์ได้ดังเดิม รวมไปถึงผู้ที่มีความ ไม่สมบูรณ์พร้อมมาแต่ กําเนิด ผู้พิการจึงมักถูกมองว่าเป็นภาระของสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วบางรายสามารถฟื้นฟูให้กลับมาช่วยเหลือตัวเองได้ หรือใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติ เหล่านี้คือเป้าหมายหลักที่ทีมวิศวกรรมไม่เคยหยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมสําหรับผู้พิการอย่างต่อเนื่อง เพราะมองว่าเป็นการเพิ่มโอกาส สําหรับ ผู้พิการ ทําให้ผู้พิการมีทั้งคุณภาพชีวิต และสภาพจิตใจที่ดีขึ้น เทียบเท่ากับคนปกติ
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=lplkTL81SlA
สาขาการวิจัย -
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง