ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง Research Impact [by Mahidol] งานวิจัยไข้มาลาเรียในเซลล์ตับคน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.เจตสุมน ประจำศรี
เจ้าของผลงานร่วม ดร. รภัทภร ภัทรภูวิชช์
คำสำคัญ ไข้มาลาเรีย;ไวแวกซ์;เซลล์ตับคน
หน่วยงาน หน่วยวิจัยไวแวกซ์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดไข้มาลาเรียแต่เนื่องจากเชื้อตัวนี้ สามารถหลบซ่อนอยู่ในตับคนและเพิ่มจำนวนขึ้นเมื่อเข้าสู่เม็ดเลือดแดงทำให้เกิดอาการไข้กลับมาอีกครั้ง การที่เชื้อไวแวกซ์ซ่อนอยู่ในตับและไม่แสดงอาการ ทำให้เกิดงานวิจัยว่าอะไรเป็นปัจจัย และตัวกระตุ้นที่ทำให้เชื้อไวแวกซ์นี้โตในเซลล์ ตับ แต่การทดลองหาสาเหตุ การเติบโตของเชื้อดังกล่าวจะต้องโตในเซลล์ตับคน เท่านั้น จึงเกิดการวิจัยโดยการนำเชื้อจากผู้ป่วยไวแวกซ์ เพื่อให้ยุงกิน และทำการ ศึกษาการเจริญเติบโตของเชื้อพลาสโมเดียม ไวแวกซ์ในเซลล์ตับคนในห้องทดลอง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=W-pnysaifVk
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง