ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง หญ้างวงช้าง มหัศจรรย์สมุนไพรไทยแก้โรคภูมิแพ้
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เด็กบ้านสวน
คำสำคัญ หญ้างวงช้าง;มหัศจรรย์สมุนไพรไทยแก้โรคภูมิแพ้
หน่วยงาน เด็กบ้านสวน
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ต้นหญ้างวงช้างเป็นวัชพืชขึ้นตามทุ่ง สวน ป่า ที่รกร้างทั่วไป อายุสั้น ลำต้นขนาดเล็ก สูง 10-60 ซม. ลำต้นอวบน้ำสีเขียว มีขนละเอียดปกคลุมหนาแน่นทั้งลำต้นและใบ เป็นพืชที่เกิดตอนฤดูฝน ถึงหน้าแล้งจะตาย มักพบตามที่ชื้นแฉะ เช่น ตามริมแม่น้ำ ลำคลอง หรือทางนํ้า แหล่งน้ำต่าง ๆ ท้องนาหรือตามที่รกร้างต่าง ๆ และมีการปลูกเก็บมาขายเป็นยาสดตามสวนยาจีนต่าง ๆ สรรพคุณหญ้างวงช้าง เก็บทั้งต้นที่เจริญเต็มที่ มีดอก ล้างให้สะอาด ใช้สดหรือตากแห้งเก็บเอาไว้ใช้ก็ได้ ทั้งต้นรสขม ใช้เป็นยาเย็น แก้กระหายน้ำ ดับร้อนใน ขับปัสสาวะ แก้บวม แก้พิษปอดอักเสบ มีหนองในช่องหุ้มปอด เจ็บคอ นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ เด็กตกใจในเวลากลางคืนบ่อย ๆ ปากเปื่อย แผลบวม มีหนอง และแก้ตาฟาง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=416Wsvqc_l8
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


หญ้างวงช้าง มหัศจรรย์สมุนไพรไทยแก้โรคภูมิแพ้ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง