ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การเพิ่มศักยภาพพลังงานลม ที่นาเกลือ จ.สมุทรสาคร
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง วิลาศ งามแสงรุ่งสาโรจน์
เจ้าของผลงานร่วม โรงเรียนช่าฝีมือทหาร (พลตรีพิสันต์ ปฐมเอม)
คำสำคัญ ศักยภาพลม;อุโมงค์ลม;พลังงานลม
หน่วยงาน โรงเรียนช่าฝีมือทหาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA)
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค(PEA) มีนโยบายสนับสนุนงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ และทางโรงเรียนช่างฝีมือทหารมีโครงการกังหันลมไฟฟ้า ที่สามารถเพิ่มศักยภาพพลังงานลม ที่นาเกลือ จ.สมุทรสาครสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นได้ ทางกองทุนPEA ได้ให้ทุนวิจัย 13 ล้านในการเพิ่มศักยภาพพลังงานลมให้ผลิตไฟฟ้านี้ ด้วยการทดลองเพิ่มอุโมงค์ลมเข้ากับกังหันลมเพื่อเพิ่มความเร็วลมให้สามารถปั่นไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์ได้ จากงานวิจัยทำให้เกิดนวัตกรรม กังหันลมไฟฟ้า ขนาด 5 กม.วัตต์ ขนาด10 กม. ที่นาเกลือ จ.สมุทรสาคร แล้วทางPEAมีแนวคิดที่จะจดสิทธิบัตรงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อเผยแพร่และนำไปใช้อุตสาหกรรมต่างๆต่อไป
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=L1uXMjtz-pM
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การเพิ่มศักยภาพพลังงานลม ที่นาเกลือ จ.สมุทรสาคร is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง