ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง อุปกรณ์เสริมคีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง รศ.ดร.อรรถสิทธิ์ หล่าสกุล
คำสำคัญ อุปกรณ์เสริมคีย์บอร์ด;ผู้พิการทางสายตา
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย อุปกรณ์นี้ใช้ในการที่ใช้งานกับผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้คีย์บอร์ดผู้ที่พิการทางสายตาหรือผู้ที่ปกติสามารถที่จะใช้งานได้คุณสมบัติโดยทั่วไปใช้ได้ทั้งคีย์บอร์ดแบบPS2และUSB ออกเสียงได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ใช้ได้ทั้งคีย์บอร์ดอย่างเดียวหรือกับตัวคอมพิวเตอร์ ใช้แบตเตอร์รี่ขนาดเล็ก ปุ่มปรับน้อย ขนาดเล็กและใช้งานง่าย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=9Lh7zb_CMcw
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


อุปกรณ์เสริมคีย์บอร์ดสำหรับผู้พิการทางสายตา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.