ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ก้าวอย่างพอเพียง บ้านเขานา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสงขลา
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขานา จังหวัดสงขลา
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านเขานา จังหวัดสงขลา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย หลังจากได้รับความรู้จากพัฒนาชุมชน และตัวอย่างจากหมู่บ้านอื่น ๆ เข้าโครงการหมู่บ้านเรารักสงขลา หลังจากนั้นขับเคลื่อนหมู่บ้านได้นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา แล้วให้ชาวบ้านมาใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงทำให้ชาวบ้านเกิดความสามัคคีกันขึ้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=QFennKx8_as
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ก้าวอย่างพอเพียง บ้านเขานา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดสงขลา is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.


เรื่องที่เกี่ยวข้อง