ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง ก้าวอย่างพอเพียง ตอน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปราสาท จ.สุรินทร์”
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปราสาท จ.สุรินทร์
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย บ้านลำพุก ตำบลตาเบา อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่น ในระดับอยู่เย็นเป็นสุข มีการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้จนเป็นศูนย์เรียนรู้ที่หน่วยงานอื่นมาศึกษาดูงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=5JpTDDIcViA
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
Creative Commons License


ก้าวอย่างพอเพียง ตอน “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านปราสาท จ.สุรินทร์” is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง