ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง 'กบเลี้ยงผัก' เศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง เอนก จิวรัตน์
คำสำคัญ เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรผสมผสาน เลขที่ 44 บ้านในหนด หมู่ที่4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรผสมผสาน เลขที่ 44 บ้านในหนด หมู่ที่4 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา นายเอนก จิวรัตน์ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาไร่นาสวนผสมปี 2546 และ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงปี 2557 เล่าว่าตนเองได้ทำแปลงทดลองภายใต้ชื่อ “กบเลี้ยงผักอินทรีย์” โดยได้แนวคิดมาจากที่ธรรมชาติได้สร้างกบมาเพื่อกัดกินแมลง และจะชอบกัดสิ่งที่เคลื่อนไหวได้ โดยจัดทำแปลงผักให้เกิดเป็นระบบนิเวศมีน้ำล้อมรอบแปลงผัก เมื่อมีแมลงหรือหนอนผีเสื้อเคลื่อนไหวในแปลงผัก กบจะกระโดดเข้าไปในแปลงเพื่อกินแมลงที่เข้าไปคอยกัดกินผัก จึงทำให้แมลงที่เป็นศัตรูพืชกลายเป็นอาหารกบอย่างดี ซึ่งจะลดต้นทุนอาหารกบพร้อมกับการเป็นยามที่คอยเฝ้าแมลงให้กับผักได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=zzni0IFlpN8
สาขาการวิจัย
  • สังคมศาสตร์
วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง