ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง งานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กระทรวงอุตสาหกรรม
เจ้าของผลงานร่วม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คำสำคัญ อุตสาหกรรมสิ่งทอ;เสื้อเกราะอ่อน
หน่วยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2561
คำอธิบาย จากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ เสี่ยงของประเทศไทยใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การรักษาความปลอดภัยในชีวิต ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐที่ลงไปปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงนั้น งานวิจัยมาพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะมีส่วนช่วยให้การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น คือเสื้อเกราะกันกระสุนได้ ด้วยการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ และนำไปทดสอบประสิทธิภาพในการป้องกันกระสุนปืนโดยยิงด้วยกระสุนปืนขนาดต่างๆ พบว่าผ้าทอจากเส้นใยพอลิเอสเตอร์ความหนา 100 ชั้น สามารถป้องกันกระสุนได้ถึงระดับ 3A ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของประสิทธิภาพเสื้อเกราะอ่อนตามมาตรฐานเอ็นไอเจ (National Institute of Justice: NIJ) เป็นมาตราฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวางที่สุดทั้งใน สหรัฐฯ ออสเตยเลีย เอเซียตะวันออกกลางและยุโรป มทร.ธัญบุรีได้ส่งมอบเสื้อเกราะ จำนวน 39ตัว ที่ได้พัฒนาขึ้นมาให้กับ กระทรวงกลาโหม เพื่อให้ทหารนำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยง
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=Pto84ntSAb4
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


งานวิจัยเสื้อเกราะกันกระสุน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง