ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมกลุ่มหม้อห้อมโบราณย้อมมือบ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง อาจารย์ปวินท์รัตน์ แซ่ตั้ง
คำสำคัญ ผ้าหม้อห้อม;การย้อมผ้าโบราณ;เพิ่มค่าผ้าหม้อห้อม
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยเนชั่น
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม จ.ลำปาง เกิดจากการขาดการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาด้านการผลิต งานวิจัยได้ศึกษาการย้อมผ้าแบบโบราณของบ้านบ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง แล้วต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์การย้อมผ้าหม้อห้อม ให้เป็นแฟชั่นเสื้อผ้าสำหรับผู้สูงวัย เสื้อผ้าวัยรุ่น เสื้อผ้าวัยทำงานและยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น หมอน ร่ม ทีใช้ผ้าหม้อห้อมลำปางผลิตขึ้นมา ทำให้เกิดเป็นสินค้าที่มีแบรนด์“หม้อห้อมแบรนด์จากลำปาง” และจัดเป็นสินค้า OTOP ลำปางอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้ให้จังหวัดด้วย ถือว่าเป็นงานวิจัยที่อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านและสร้างรายได้แก่ชุมขนตามหลักเศรษฐกิจแบบสร้างสรรค์
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FlmE6QehCt8
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมกลุ่มหม้อห้อมโบราณย้อมมือบ้านบ่อแฮ้ว ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง จ.ลำปาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง