ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิสาหกิจชุมชนบ้านนาผาง
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง กรมส่งเสริมการเกษตร
คำสำคัญ วิสาหกิจชุมชน;บ้านนาผาง
หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านนาผาง หมู่ที่ ๒ ต.ห้วย อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ คือตัวอย่างของชุมชนที่มีความอยู่เย็นเป็นสุข มั่นคงและยั่งยืน ต่อสู้กับสังคมเกษตรในยุคปัจจุบันที่พึ่งสารเคมีเป็นหลักโดยไม่ตระหนักถึงภัยอันตรายที่จะมาคร่าชีวิตของลูก หลาน หรือแม้แต่ตัวเองในอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=ELm4GMlEQ4Q
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิสาหกิจชุมชนบ้านนาผาง is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง