ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง เครื่องเตือนภัยสำหรับคนตาบอด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สุรพล วรภัทราทร
คำสำคัญ เครื่องเตือนภัย;คนตาบอด
หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เครื่องไอโซน่าร์เป็น เครื่องเตือนภัยสำหรับผู้พิการทางสายตา โดยใช้หลักการส่งคลื่นโซน่าร์ไปกระทบกับวัตถุ เพื่อให้คลื่นสะท้อนกลับไปยังตัวรับ และแปรสัญญาณเป็นการสั่นสะเทือน
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=bDywVM5f4Iw
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


เครื่องเตือนภัยสำหรับคนตาบอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง