ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง EI-Q แอปพลิเคชั่นวัดระดับสมาธิเเละอารมณ์ของผู้เรียน
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
คำสำคัญ EI-Q แอปพลิเคชั่น;วัดระดับสมาธิ;อารมณ์ของผู้เรียน
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย แอปพลิเคชั่นวัดระดับสมาธิเเละอารมณ์ของผู้เรียน เพียงแค่เสริมอุปกรณ์สำหรับฮาร์ทเลท (วัดค่าจากนิ้วมือ)โปรแกรมก็จะประมวลผลแล้วแสดงค่าอารมณ์ของเด็กแต่ละคนในสมาร์ทโฟนทำให้สามารถรู้ได้ว่าการสอนในครั้งนี้มีประสิทธิภาพหรือไม่เพื่อนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปหมดปัญหาในการพัฒนาการสอนไปได้ในทางที่ดี
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FEQzyYDUFig
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


EI-Q แอปพลิเคชั่นวัดระดับสมาธิเเละอารมณ์ของผู้เรียน is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง