ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมาร์ทโฟนนำทางให้คนตาบอด
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง นายกฤตภาส ภักดีทศพล
เจ้าของผลงานร่วม ยคณาสิน แย้มนวล , ฤดีมาศ เจษฎาภัทรกุล
คำสำคัญ สมาร์ทโฟนนำทาง;คนตาบอด
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย เป็นซอฟแวร์ที่สามารถนำทางให้คนตาบอดได้การทำงานโดยมีกลไกการใช้งานมีตัวนับก้าวเดินและโมบายแอปพลิเคชั่น โดยใช้แอปพลิเคชั่น BAT เป็นตัวนำทาง ที่ใช้คู่กับไม้เท้า ถือเป็นการพัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=iB-7f2JR5Yc
สาขาการวิจัย
  • วิศวกรรมและเทคโนโลยี
Creative Commons License


สมาร์ทโฟนนำทางให้คนตาบอด is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง