ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง วิธีปลูกมะนาวในยางรถยนต์แทนบ่อซีเมนต์
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง สิรภพ สิทธิปัญญา
คำสำคัญ ปลูกมะนาว;ยางรถยนต์;บ่อซีเมนต์
หน่วยงาน เกษตรกร อ.พาน จ.เชียงราย
ปีที่เผยแพร่ 2560
คำอธิบาย ปัจจุบันเกษตรกรหันมาปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์มากขึ้น เพราะง่ายต่อการควบคุมให้ได้ผลผลิตนอกฤดู ซึ่งการปลูกมะนาวด้วยวิธีนี้ เกษตรกรต้องมีต้นทุนในการซื้อบ่อซีเมนต์โดยทั่วไปนิยมใช้บ่อขนาดตั้งแต่ 60 ซ.ม.80 ซ.ม.และ 100 ซ.ม. หากปลูกจำนวนมากก็ต้องลงทุนค่อนข้างสูง แต่สำหรับคุณสิรภพ สิทธิปัญญา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกมะนาวหมู่ 12 บ้านใหม่เจริญ ต.แม่อ้อ อ.พาน จ.เชียงรายได้ให้ข้อมูลกับศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า ต้นทุนที่สูงในการซื้อบ่อซีเมนต์ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเกษตรกรอีกต่อไป เพราะการทำมะนาวนอกฤดูไม่จำเป็นต้องใช้บ่อซีเมนต์เสมอไป เกษตรกรสามารถทำมะนาวนอกฤดูได้เพียงแค่มียางรถยนต์เก่า ๆ ใช้ยางรถยนต์เพียง 2 เส้นต่อการปลูกมะนาว 1 ต้น มีต้นทุนไม่กี่บาท ให้ผลผลิตดีเหมือนกัน มีวิธีการทำง่าย ๆ ใช้เวลาไม่มากนัก
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=DORG4FgCLck
สาขาการวิจัย -
Creative Commons License


วิธีปลูกมะนาวในยางรถยนต์แทนบ่อซีเมนต์ is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง