ชื่อโครงการวิจัย/ชื่อเรื่อง สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต
ชื่อนักวิจัย/ชื่อผู้แต่ง ดร.พลอยทราย โอฮาม่า
คำสำคัญ สมุนไพร
หน่วยงาน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ปีที่เผยแพร่ 2558
คำอธิบาย ผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆ ของสมุนไพรเป็นการนำทรัพยากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เช่น ต้นหม่อนทำเป็นผลิตภัณฑ์ทองม้วนชาเขียวใบหม่อน สบู่รังไหมผสม สารสกัดจากใบและผลหม่อน เป็นต้น ลอกคำฝอยทำเป็นเครื่องดื่มผสมน้ำมะขาม และกากที่เหลือนำมาวิจัยสกัดสารสีแดงใช้ย้อยผ้าไหมได้ เป็นต้น
ข้อมูลเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=FYUSHeaV9o0&index=4&list=PLbiT4WMo2j3sYiiGFy05nfyFnBtTann6O
กลุ่มการนำไปใช้ประโยชน์ ด้านวิชาการ
สาขาการวิจัย
  • วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ
Creative Commons License


สมุนไพรเพื่อคุณภาพชีวิต is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 Thailand License.

วิดีโอ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง